Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku

    Kierownik Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku: mgr inż. Krzysztof Borej, St.specjalista inż.-techn.
    tel. 82- 591- 62- 04, www

    Pozostali pracownicy