Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku

  22-230 Wola Uhruska
  e-mail: gduhrusk@onet.pl
  p.o. Kierownika Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhr: dr inż. Dariusz Juszczak,
  tel. 82-591-62-04, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • Beata Kozaczuk, starszy specjalista, tel. 82-591-62-04
  • Damian Łobaczuk, magazynier, tel. 82-591-62-04