Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-62-27
  Kierownik Oddziału: mgr Maria Boćkowska, bibliotekarz
  tel. 81-445-62-27, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Gawryluk, bibliotekarz, tel. 81-445-62-27, e-mail
  • dr Małgorzata Gorczyńska, bibliotekarz, tel. 81-445-62-27, e-mail
  • mgr inż. Weronika Kowalska, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-27, e-mail
  • mgr inż. Anna Starek, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-27, e-mail
  • mgr Monika Szarama, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-27, e-mail