Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biblioteka Główna

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  tel. 81 445 62 28
  e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl
  www: http://bg.up.lublin.pl/
  Dyrektor Biblioteki Głównej: dr Paulina Studzińska-Jaksim, kustosz dyplomowany-Dyrektor BIblioteki Głównej
  tel. 445-62-28, e-mail

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Monika Baltyn, starszy bibliotekarz-Kierownik Oddziału, tel. 81-445-62-46 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • mgr Maria Boćkowska, bibliotekarz-Kierownik Oddziału, tel. 445-62-27, e-mail / Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej
  • mgr Bartłomiej Boćkowski, bibliotekarz-Kierownik Oddziału, tel. 81-445-62-40 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • dr Marian Butkiewicz, kustosz biblioteczny , tel. 81-445-62-44, e-mail / Biblioteka Gł. - Sekcja Inwentaryzacji i Selekcji Księgozbioru
  • mgr Anna Drozd-Małaj, kustosz, tel. 445-62-24, e-mail / Biblioteka Gł. - Odz. Komputeryzacji Biblioteki
  • mgr inż. Małgorzata Gawęda, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-23 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Zwartych
  • mgr inż. Anna Gawryluk, bibliotekarz, tel. 81-445-62-27 / Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej
  • inż. Monika Gierej, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, tel. 81-445-62-47 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • dr Małgorzata Gorczyńska, bibliotekarz, tel. 81-445-62-27 / Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej
  • mgr inż. Helena Gruszecka, kustosz dyplomowany, tel. 81-445-62-29 / Biblioteka Gł. - Sekcja Inwentaryzacji i Selekcji Księgozbioru
  • mgr inż. Radosław Kowalik, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-22 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr inż. Weronika Kowalska, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-27 / Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej
  • Aneta Kuś, pomocniczy pracownik obsługi, tel. 81-445-62-28 / Biblioteka Gł. - Sekretariat
  • mgr inż. Marzena Lemiecha, bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • mgr inż. Ewa Leszczyńska, kustosz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • mgr Renata Lewińska, starszy bibliotekarz, tel. /81/445-62-23 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Zwartych
  • mgr inż. Dagmara Mischlich, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • mgr Monika Mroczek, młodszy bibliotekarz, tel. /81/445-62-26 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Ciągłych
  • mgr Marek Niewiadomy, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-40 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr inż. Małgorzata Nowak, kustosz biblioteczny, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • mgr Monika Nowogrodzka, kustosz-Kierownik Oddziału, tel. 445-62-23 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Zwartych
  • mgr Irmina Padzińska, starszy kustosz dyplomowany-Kierownik Oddziału, tel. 445-62-26 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Ciągłych
  • mgr Andrzej Padziński, starszy kustosz dyplomowany, tel. 81-445-62-24, e-mail / Biblioteka Gł. - Odz. Komputeryzacji Biblioteki
  • mgr inż. Hanna Pawłowska, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-25 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr inż. Bartłomiej Pawłowski, starszy technik, tel. /81/445-62-24 / Biblioteka Gł. - Odz. Komputeryzacji Biblioteki
  • mgr Agnieszka Penar, kustosz, tel. 81-455-62-26 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Ciągłych
  • mgr Bożena Persona, kustosz, tel. 81-445-62-22 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr inż. Magdalena Piech, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • mgr Adriana Sobczak-Frynas, starszy bibliotekarz, tel. 445-62-23 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Zwartych
  • mgr Maria Sobczyk, bibliotekarz, tel. 445-62-22 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr inż. Katarzyna Stafińska, kustosz, tel. 81-445-62-25 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr Ilona Stańczak, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-22 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr inż. Anna Starek, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-27 / Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej
  • mgr Ewa Stępień, młodszy bibliotekarz, tel. tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • mgr Monika Szarama, młodszy bibliotekarz, tel. 81 445-62-27 / Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej
  • mgr inż. Agnieszka Szymczak, kustosz, tel. 445-60-82 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Zwartych
  • mgr Krystyna Węcławska, kustosz, tel. 445-62-25 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr Justyna Wojdyła, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47 / Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni
  • dr Marta Zalewska-Korona, starszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-44 / Biblioteka Gł. - Sekcja Inwentaryzacji i Selekcji Księgozbioru
  • Zdzisława Zań, bibliotekarz, tel. 445-62-25 / Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów
  • mgr Monika Żuraw, kustosz, tel. 81-445-62-26 / Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Ciągłych